refencia č.1 refencia č.2 refencia č.3 refencia č.4 refencia č.5 refencia č.6 refencia č.7
Atestovaný materiál
oceľové polotovary, profily, plechy

Akosť materiálov používame podľa požiadaviek zákazníka.

viac informácií
Technológia
kvalitný výsledok našej práce

Zváranie, rezanie, delenie, strihanie, ohýbanie, vŕtanie, kovanie ...

viac informácií
Portfólio
naša práca hovorí za nás

Ku každému zákaznikovi pristupujeme individuálne ...

viac informácií

Kotly na biomasu

detailné informácie

Kotol K 201 – LMS je určený na spaľovanie peliet v automatickom režime. V tomto režime je možné spaľovať štiepku alebo obilie. Na spaľovanie dreva je kotol v poloautomatickom režime.
Kotol K 201 – LMS je efektívnym a ekologickým výhrevným zariadením. Je určený na vykurovanie budov ako aj na prípravu teplej úžitkovej vody.

Konštrukcia kotla je zváraná z atestovaných oceľových plechov. Ohrievané médium cirkuluje v kotle po určených dráhach a tým zabezpečuje rovnomerné odoberanie tepla z celého výmenníka.

Kotly sú vyrábané v závislosti od potrieb zákazníka - so zásobníkom paliva v pravom prevedení, resp. v ľavom prevedení. Obsluha kotla sa zužuje na naplňovanie zásobníka palivom a vyberanie popola. K účinnosti kotla prispeje periodická kontrola a čistenie dutín výmenníka.

Riadiaca jednotka - riadiaca jednotka od firmy TECH zabezpečuje automatický chod kotla. Riadi proces spaľovania, prívod vzduchu, podávač paliva, čerpadlo ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. K jednotke je možné pripojiť izbový regulátor. Zabezpečuje všetky potrebné merania vrátane ochrany kotla a alarmu. Pri inštalácii už nie sú potrebné žiadne iné termostaty a čidlá. Jednotka priamo zapína alebo vypína čerpadlá podľa potreby.

Podávač paliva – horák – zo zásobníka paliva je palivo podávané do horáka cez podávaciu komoru. V tejto komore je klapka brániaca preskočeniu plameňa a vzduchová clona. Naviac je komora dostatočne dlhá aby plameň s palivom neprichádzal do kontaktu.

Riadiaca jednotka riadi prívod vzduchu do horáka ako aj množstvo paliva, teplotu zapnutia čerpadla, teplotu zásobníka teplej úžitkovej vody, hysterézu teploty a iné.

Automatický režim - spaľovanie peliet z dreva, papiera, slamy, sena a inej biomasy

Do zásobníka nasypte palivo. Bežným podpaľovačom ( PEPO ) zapálte trochu paliva v horáku. Riadiacu jednotku spustite v automatickom režime. Od tejto chvíle kotol pracuje samostatne podľa nastaveného programu ( ako plynový kotol ).

Poloautomatický režim - spaľovanie kusového dreva

V spaľovacej komore dreva, na vodnom rošte, zapálte oheň, naložte kusové drevo. Na riadiacej jednotke zvoľte funkciu PODÁVAČ – VYPNÚŤ. Kotol privádza vzduch do ohniska až do chvíle dosiahnutia požadovanej teploty.

Fotografie kotla

  • Kotol na biomasu
  • Kotol na biomasu
  • Kotol na biomasu
  • Kotol na biomasu
  • Kotol na biomasu
  • Kotol na biomasu
  • Kotol na biomasu

Návod na používanie