refencia č.1 refencia č.2 refencia č.3 refencia č.4 refencia č.5 refencia č.6 refencia č.7
Atestovaný materiál
oceľové polotovary, profily, plechy

Akosť materiálov používame podľa požiadaviek zákazníka.

viac informácií
Technológia
kvalitný výsledok našej práce

Zváranie, rezanie, delenie, strihanie, ohýbanie, vŕtanie, kovanie ...

viac informácií
Portfólio
naša práca hovorí za nás

Ku každému zákaznikovi pristupujeme individuálne ...

viac informácií

Kotol – typové označenie k 201 – LMS

návod na použitie

Popis:
Kotly na spaľovanie peliet, biomasy a kusového dreva sú účinné a ekologické zariadenia na vykurovanie budov a prípravu teplej úžitkovej vody.
Kotol sa skladá z troch základných častí :

  1. teleso kotla
  2. zásobník paliva
  3. podávač – horák

Proces spaľovania je riadený mikroprocesovým regulátorom ST-37 od firmy TECH, prípadne ST – 40 alebo ST – 40 ZPID.

Nastavenie riadiacej jednotky :
Tabuľka udáva niektoré hodnoty nastavenia, ktoré sa musia nastaviť pri spaľovaní peliet alebo obilia. Je dôležité skontrolovať čas, za ktorý palivo prehorí. Zvýšením času práce podávača a znížením času prestávky podávača dosiahneme nárast výkonu kotla. Maximálna spotreba paliva je 4 kg/hod. Všetky hodnoty je potrebné nastaviť podľa konkrétneho druhu spaľovanej hmoty.
Pri spaľovaní kusového dreva môže kotol fungovať aj bez ventilátora, ako jednoduchý kotol. Na prívod vzduchu použite vzduchovú klapku na spodných dvierkach.

Tabuľka o nastaveniach je len informačná.

Zásobník paliva :
Zásobník udržujte čistý a suchý. Po sezóne odstránte usadeniny paliva.

Podávač – horák :
Podávač sa nachádza v spodnej časti zásobníka. Je poháňaný elektrickým motorom. Ak chcete skontrolovať podávač, je nutné prerušiť prívod elektrického prúdu do riadiacej jednotky. Odstránte kryt podávača. Skontrolujte klapku podávača, musí mať hladký chod a musí dosadať. Os klapky namažte grafitovým mazivom. Horák je možné odmontovať od telesa podávača. Je nutná pravidelná údržba, vyčistenie ( povysávanie popola ) a vizuálna kontrola. Horák je extrémne namáhaná časť kotla a v priebehu životnosti kotla je možné ho meniť.

Teleso kotla :
Teleso je zvarené z atestovaných oceľových plechov. Výmenník tepla v hornej časti kotla odporúčame pravidelne čistiť. Môže sa použiť aj chemický prostriedok ( kominíček ) na odstránenie sadzí a usadenín v kotle a komíne. Pri nakladaní dreva do spaľovacej komory nenarážajte drevom do šamotovej dosky , ktorá je uložená v zadnej časti kotla. Drevo do ohniska uložte.

Spaľovanie dreva :
Komora na spaľovanie dreva má zvislú šamotovú prepážku, ktorá rozdeľuje komoru pod ňou. Na vodnom rošte je uložená druhá doska, ktorá pri spaľovaní dreva usmerňuje prúdenie vzduchu. Ak tieto dosky použijete kotol bude drevo rovnomerne spaľovať, nábeh teploty bude pomalší ( palivo odhoruje ).
Ak dosky vyberiete, komora sa zväčší a kusové drevo bude prehorievať. Nárast teploty bude vyšší a spaľovanie nebude rovnomerné.

Spaľovanie peliet :
Nastavenie riadiacej jednotky ako aj proces spaľovania peliet závisí od ich zloženia a kvality.
Rýchlejšie alebo pomalšie prehorenie, množstvo popola, vlhkosť, schopnosť udržiavať plameň.
Používajte pelety, ktoré obsahujú maximálne 20% drobných častí. Palivo, ktoré obsahuje veľké množstvo prachových častí vytvorí v podávacej komore vrstvu prachu, po ktorej nebude prepadávať palivo. Ak sa takto zanesie podávač a komora, je nutné ich mechanicky vyčistiť.