refencia č.1 refencia č.2 refencia č.3 refencia č.4 refencia č.5 refencia č.6 refencia č.7
Atestovaný materiál
oceľové polotovary, profily, plechy

Akosť materiálov používame podľa požiadaviek zákazníka.

viac informácií
Technológia
kvalitný výsledok našej práce

Zváranie, rezanie, delenie, strihanie, ohýbanie, vŕtanie, kovanie ...

viac informácií
Portfólio
naša práca hovorí za nás

Ku každému zákaznikovi pristupujeme individuálne ...

viac informácií

Technológia

popis využívanej technológie

Zváranie – MIG

Zváranie MIG/MAG Zváranie taviacou sa elektródou v ochrane plynu (MIG/MAG). Pri tomto spôsobe zvárania je roztavený kúpeľ chránený pred účinkami okolitej atmosféry (hlavne kyslíka a dusíka) ochrannou atmosférou, ktorá môže byť inertná alebo aktívna. Inertné atmosféry nevstupujú do chemických reakcií s tavným kúpeľom. Aktívne atmosféry sa podieľajú na chemických reakciách v tavnom kúpeli, pričom ich pôsobenie je kompenzované vhodným zložením prídavného materiálu.

Táto metóda nachádza široké uplatnenie v priemysle, kde je požadovaná vysoká produktivita práce, vysoká efektivita a pre svoju finančnú dostupnosť a možnosť širokého výberu prídavných materiálov pre zváranie patrí k technológiám, ktoré prekonávajú najväčší rozvoj v strojárenských podnikoch.

Zváranie TIG

Zváranie TIG Zváranie netaviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu TIG. Zváranie volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu, TIG zváranie: zváranie elektrickým oblúkom v ochrannom plyne je charakterizované horením oblúka medzi netaviacou sa elektródou (s použitím netaviacej sa elektródy z čistého alebo aktivovaného volfrámu) a zváraným materiálom, pri ktorom je oblúk a tavný kúpeľ chránený prívodom inertného plynu (Ar, He). Pri zváraní väčších hrúbok (cca 3 mm) a naváraní sa do oblúka pridáva prídavný materiál vo forme tyčky, drôtu, prípadne plnenej elektródy.

Zváranie elektródou

Zváranie elektródouRučné oblúkové zváranie obalenou elektródou (skratka ROZ) je spôsob zvárania, charakterizovaný nasledovnými znakmi:

  • Zdrojom tepla je elektrický (zvárací) oblúk, ktorý sa počas zvárania udržuje („horí”) medzi koncom elektródy a blízkym povrchom zváraného materiálu.
  • Prídavný materiál - obalená elektróda - pozostávajúca z kovového jadra a obalu sa postupne taví a vo forme kvapiek prechádza do zvarového kúpeľa, pričom tvorí podstatný podiel zvarového kovu.
  • Pohyb (vedenie) elektródy vykonáva ručne zvárač.

Elektrický oblúk je energeticky dotovaný zdrojom elektrického napätia - zváracím zdrojom - ktorý musí mat’ špecifické vlastnosti. Prídavný materiál (obalená elektróda) má kovové jadro (zvyčajne ťahaný drôt, zriedkavo inak, napr. odlievaná tyčka, lisovaný kovový prášok) obalené špeciálnym, prevažne keramickým obalom, ktorý zabezpečuje minimálne stabilitu a ochranu elektrického oblúka a ochranu zvarového kovu pred vzdušnými plynmi.

Rezanie plazmou

Max. plech hrúbky 0,5-12mm. Plazma je z fyzikálneho hľadiska zionizovaný plyn zložený z iónov, elektrónov a tiež z neutrálnych častíc. Vzhľadom na to, že sa v plazmovom oblúku dosahujú veľmi vysoké teploty používa sa plazma v priemysle na tepelné delenie kovových materiálov. Princíp rezania plazmou spočíva v tom, že sa neutrálny plyn, môže to byť aj stlačený vzduch vženie vysokou rýchlosťou cez dýzu do elektrického oblúka, ktorý sa zvyčajne vytvára vysokonapäťovou iskrou, čím sa tento plyn zionizuje uzatvorí sa elektrický obvod s povrchom kovového materiálu, vytvorí sa plazmový oblúk vysokej teploty, ktorý roztaví kov určený na rezanie a plyn prúdiaci vysokou rýchlosťou zároveň odstráni roztavený kov z reznej medzery. Samotné vytvorenie plazmového oblúka prebieha v praxi v dvoch krokoch. V prvom kroku sa vytvorí vysokonapäťová iskra s malým prúdom cez ktorú prúdi plyn vysokou rýchlosťou, v momente jeho zionizovania a uzatvorenia elektrického obvodu sa v druhom kroku prepína režim na nízke napätie a vysoký prúd. Plazma sa vzhľadom na svoju operatívnosť a výhodnú ekonomickú prevádzku stala v priemyselnej praxi štandardným nástrojom na tepelné delenie kovových materiálov.Plazma je z fyzikálneho hľadiska zionizovaný plyn zložený z iónov, elektrónov a tiež z neutrálnych častíc. Vzhľadom na to, že sa v plazmovom oblúku dosahujú veľmi vysoké teploty používa sa plazma v priemysle na tepelné delenie kovových materiálov. Princíp rezania plazmou spočíva v tom, že sa neutrálny plyn, môže to byť aj stlačený vzduch vženie vysokou rýchlosťou cez dýzu do elektrického oblúka, ktorý sa zvyčajne vytvára vysokonapäťovou iskrou, čím sa tento plyn zionizuje uzatvorí sa elektrický obvod s povrchom kovového materiálu, vytvorí sa plazmový oblúk vysokej teploty, ktorý roztaví kov určený na rezanie a plyn prúdiaci vysokou rýchlosťou zároveň odstráni roztavený kov z reznej medzery. Samotné vytvorenie plazmového oblúka prebieha v praxi v dvoch krokoch. V prvom kroku sa vytvorí vysokonapäťová iskra s malým prúdom cez ktorú prúdi plyn vysokou rýchlosťou, v momente jeho zionizovania a uzatvorenia elektrického obvodu sa v druhom kroku prepína režim na nízke napätie a vysoký prúd. Plazma sa vzhľadom na svoju operatívnosť a výhodnú ekonomickú prevádzku stala v priemyselnej praxi štandardným nástrojom na tepelné delenie kovových materiálov.

Trieskové delenie

Rezanie považujeme za základný spôsob trieskového delenia materiálov. Pri rezaní rezným nástrojom oddeľujeme z materiálu časti na získanie výrobku požadovaného tvaru a rozmerov. Pri rezaní zuby pílového listu odoberajú z materiálu triesku, čím sa vytvára medzera, ktorá potom oddelí od seba časti materiálu.

Strihanie
Ohýbanie plechov
Vŕtanie
2,5t buchar